Předávání Ceny Josefa Vavrouška

V 14. ročníků Cenu Josefa Vavrouška nakonec obdrželi.

Vladimír Buřt Za důslednou obhajobu udržitelného rozvoje obcí a regionů proti privátním zájmům těžebních firem na těžbě uhlí spojené s likvidaci obcí a krajiny. Za vytrvalou snahu zabránit zrušení pracovních míst pro místní občany a znehodnocení soukromých i veřejných investic v důsledku potenciální těžby. Za obhajobu práva místních občanů, obcí a regionů na zlepšování podmínek pro život a udržitelný rozvoj a bezdůvodně bránit obcím v rozvoji a prosazování vymahatelnosti platných pravidel horního zákona.

Adri van Westerop (in memoriam) a Raymond Aendekerk
Za dlouholetou, neúnavnou, motivující a inspirující spolupráci a podporu projektů na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice (i dalších zemích střední a východní Evropy. Konkrétně předáváním zkušeností a know how, účastí ve společných projektech, zprostředkováním a garantování finanční podpory ze strany vlády Lucemburského velkovévodství.

Předávání proběhlo na anglické ambasádě.