Předávání Ceny Josefa Vavrouška

V 15. ročníků Cenu Josefa Vavrouška nakonec obdržel.

Martin Říha architekt a odborník na územní plánování.Porota ocenila Říhovu celoživotní usilovnou a nezištnou práci při prosazování principů udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v oblasti územního rozvoje a také snahu o ochranu obcí severních Čech před rozpínáním těžby hnědého uhlí.

Předávání proběhlo v Národním technickém muzeu v Praze.