Již 7.ročník vraždění v pražských ulicích pomocí bílých rukaviček a nadšených hráčů. Na srazu se ukázalo víc jak 200 vrahů dychtivích dostat katičku své oběti. Ještě než mohli vyrazit hledat informace na všech možných informačních kanálech možná i v ;), přece jen se jedná o podsvětí, si museli vyslechnout základní pravidla. Shlédli úžasné stínové divadlo. Po kterém následovala ukázka jak správně mordovat pod dohledem pedagoga a jeho studentů.