Školení Pardubice

Společenský večer při bowlingu a následné společenské hry pro stmelení kolektivu.

Bowling
Pantomima
Kreslení
Balónky