Line follower senzor

Senzor pro robota sledujícího čáru založený na velmi rozšířeném optočlenu CNY70. Lišta je osazena pěti optočleny, který poskytují informaci o pozici čáry. Informaci z jednotlivých optočlenů lze zpracovávat ADC převodníkem nebo číst jako binární hodnotu (je/není čára pod daným senzorem). Napájení desky je 5V.

Podkladové soubory pro tvorbu plošných spojů senzoru

Fotografie namontovaného a samotného senzoru