Rozpoznání cesty (Java)

Projekt implementuje algoritmus rozpoznání cesty v barevném obraze, který je založen na hledání hranice cesty od předpokládaného středu. Při vyhledávání hranice od předpokládaného středu se testují pixely zda-li jsou cesta či nikoliv. Testování probíhá v HSV barevném prostoru s přednastavenými přípustnými hodnotami s možným rozptylem. Případně lze přípustné hodnoty vytvořit v programu.

Ke stažení: