Předávání Ceny Josefa Vavrouška

Již druhým rokem fotím pro Nadaci Partnerství předávání Ceny Josefa Vavrouška. Cenu Josefa Vavrouška udělují každoročně Nadace Partnerství a Nadace Charty 77. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Cena Josefa Vavrouška se každoročně uděluje k Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.

Foto: